{{:: 'cloud_flare_always_on_short_message' | i18n }}
Check @genius for updates. We'll have things fixed soon.

VTen

About VTen

Samir Ghishing or more commonly known as VTen is an up and coming Nepali rapper.

Matt Houston | Hari Won, Ngô Kiến Huy Và Những Ngôi Sao Đến Từ Hành Tinh Xa Xôi | Gia Đình Việt | ... And Finally: Black Bolt